Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Decyzje administracyjne Wydane decyzje administracyjne w 2009 r.

Wydane decyzje administracyjne w 2009 r.

Drukuj

 

 rok  2009 
LpRodzaj decyzji administracyjnej  i ilość wydanych decyzji w 2009 rRAZEM
1Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 40
2Decyzje o cofnięciu/wygaśnięciu/uchyleniu  zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego30
3Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego31
4Promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 0
5Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego 4
6Zgoda na kierowanie apteką po przekroczeniu wieku emerytalnego 3
7Zwolnienie z prowadzenia określonych grup środków farmaceutycznych – z wykazu „N” przez apteki ogólnodostępne 1
8Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki 237
9Cofnięcie wydanej Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki 15
10Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w kontrolowanej jednostce34
11Zaświadczenia dla sklepów  umożliwiające prowadzenie obrotu pozaaptecznego5
12Decyzja o wstrzymaniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego3
13Decyzja o dopuszczeniu  leku na terenie woj. zachodniopomorskiego3
14Decyzja o unieruchomieniu apteki ogólnodostępnej, receptury w aptece szpitalnej 1
15Decyzja o uchyleniu decyzji unieruchamiającej aptekę1
16Decyzja o zwalniająca szpital z prowadzenia apteki szpitalnej0
17Decyzja o zakazie prowadzenia reklamy niezgodnej z przepisami prawa0
18Decyzja o umorzeniu, wznowieniu , odwieszeniu  postępowania  3
  R A Z E  M411