Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Decyzje administracyjne Wydane decyzje administarcyjne w 2007 r.

Wydane decyzje administarcyjne w 2007 r.

Drukuj

Tabela

 Jako organ I instancji WIIF w Szczecinie, łącznie z Delegaturą w Koszalinie wydał w 2007 roku następujące decyzje administracyjne:

LpRodzaj decyzji administracyjnej  i ilość wydanych decyzji w 2007 rRAZEM
1Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 50
2Decyzje o cofnięciu/wygaśnięciu/uchyleniu  zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego33
3Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego18
4Promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 2
5Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego 7
6Zgoda na kierowanie apteką po przekroczeniu wieku emerytalnego 6
7Zwolnienie z prowadzenia określonych grup środków farmaceutycznych ? z wykazu ?N? przez apteki ogólnodostępne 1
8Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki 77
9Cofnięcie wydanej Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki 7
10Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w kontrolowanej jednostce 73
11Zaświadczenia dla sklepów  umożliwiające prowadzenie obrotu pozaaptecznego11
12Decyzja o wstrzymaniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego 11
13Decyzja o dopuszczeniu  leku na terenie woj. zachodniopomorskiego 7
14Decyzja o unieruchomieniu apteki ogólnodostępnej0
15Decyzja o uchyleniu decyzji unieruchamiającej aptekę 0
16Decyzja o zwalniająca szpital z prowadzenia apteki szpitalnej 1
17Decyzja o zakazie prowadzenia reklamy niezgodnej z przepisami prawa4
18Decyzja o umorzeniu postępowania  w sprawie  reklam 8
  R A Z E  M316