Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Decyzje administracyjne Wydane decyzje administarcyjne w 2006 r.

Wydane decyzje administarcyjne w 2006 r.

Drukuj

Tabela

 Jako organ I instancji WIIF w Szczecinie, łącznie z Delegaturą w Koszalinie wydał w 2006 roku następujące decyzje administracyjne:

Lp

Rodzaj decyzji administracyjnej  i ilość wydanych decyzji w poszczególnych miesiącach RAZEM
1Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 36
2Decyzje o cofnięciu/wygaśnięciu/uchyleniu  zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego32
3

Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

 24
4Promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej  0
5Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego  8
6Zgoda na kierowanie apteką po przekroczeniu wieku emerytalnego  11
7Zwolnienie z prowadzenia określonych grup środków farmaceutycznych ? z wykazu ?N? przez apteki ogólnodostępne  23
8Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki  115
9Cofnięcie wydanej Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki 7
10Zgody "N" dla pacjentów z przewlekłą chorobą  37
11Zaświadczenia dla sklepów  umożliwiające prowadzenie obrotu pozaaptecznego 22
12Decyzja o wstrzymaniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego  4
13Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w kontrolowanej jednostce  75
14Decyzja o unieruchomieniu apteki ogólnodostępnej 0
15Decyzja o uchyleniu decyzji unieruchamiającej aptekę  0
16Decyzja o zwalniająca szpital z prowadzenia apteki szpitalnej  3
  R A Z E  M397