Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Decyzje administracyjne Wydane decyzje administarcyjne w 2005 r.

Wydane decyzje administarcyjne w 2005 r.

Drukuj

Tabela

Jako organ I instancji WIIF w Szczecinie, łącznie z Delegaturą w Koszalinie wydał w 2005 roku następujące decyzje administracyjne:

Lp

Rodzaj decyzji administracyjnej  i ilość wydanych decyzji w poszczególnych miesiącach RAZEM
1Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 28 
2Decyzje o cofnięciu/wygaśnięciu/uchyleniu  zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego 12
3Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego 15
4Promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej  0
5Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego  8
6Zgoda na kierowanie apteką po przekroczeniu wieku emerytalnego  16
7Zwolnienie z prowadzenia określonych grup środków farmaceutycznych ? z wykazu ?N? przez apteki ogólnodostępne  10
8Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki  266
9Cofnięcie wydanej Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki  3
10Zgody "N" dla pacjentów z przewlekłą chorobą  58
11Zaświadczenia dla sklepów  umożliwiające prowadzenie obrotu pozaaptecznego 29
12Decyzja o wstrzymaniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego  3
13Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w kontrolowanej jednostce  168
14Decyzja o unieruchomieniu apteki ogólnodostępnej 0
15Decyzja o uchyleniu decyzji unieruchamiającej aptekę  0
16Decyzja o zwalniająca szpital z prowadzenia apteki szpitalnej  2
  R A Z E  M 618
Poprawiony: środa, 20 października 2010 12:57