Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Decyzje administracyjne Wydane decyzje administarcyjne w 2004 r.

Wydane decyzje administarcyjne w 2004 r.

Drukuj

Tabela

Jako organ I instancji WIIF w Szczecinie, łącznie z Delegaturą w Koszalinie wydał w 2004 roku następujące decyzje administracyjne:

LpRodzaj decyzji administracyjnej  RAZEM
i ilość wydanych decyzji w poszczególnych miesiącach
1Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 33
2Decyzje o cofnięciu/wygaśnięciu/uchyleniu  zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej15
3Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 17
4Promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 0
5Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego 8
6Zgoda na kierowanie apteką po przekroczeniu wieku emerytalnego 2
7Zwolnienie z prowadzenia określonych grup środków farmaceutycznych ? z wykazu ?N? przez apteki ogólnodostępne 11
8Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki 113
9Zgody "N" dla pacjentów z przewlekłą chorobą 47
10Zaświadczenia dla sklepów  umożliwiające prowadzenie obrotu pozaaptecznego37
11Decyzja o wstrzymaniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego 4
12Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w kontrolowanej jednostce 1
13Decyzja o unieruchomieniu apteki ogólnodostępnej3
14Decyzja o uchyleniu decyzji unieruchamiającej aptekę 2
15Decyzja o zwalniająca szpital z prowadzenia apteki szpitalnej 1
  R A Z E  M294
Poprawiony: środa, 20 października 2010 12:57