Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Dezycje i komunikaty WIF w Szczecinie Postanowienie o sprostowaniu decyzji 02/D/2014 Aqua Pro injectione inj 5ml a 100 amp.

Postanowienie o sprostowaniu decyzji 02/D/2014 Aqua Pro injectione inj 5ml a 100 amp.

Drukuj

Szczecin, dnia 2014-03-31

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Farmaceutyczny

w Szczecinie

FASZ.8554.2.2.2014.KP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 )

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSEPKTOR FARMACEUTYCZNY

W SZCZECINIE

w decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nr 02/D/2014 z dnia 31-03-2014 r. znak: FASZ.8554.2.2.2014.KP prostuje z urzędu: oznaczenie daty wydania decyzji zastępując zapis: „Szczecin, dnia 2014-02-07” oznaczeniem: „Szczecin, dnia 2014-03-31”

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z koniecznością skorygowania treści decyzji z dnia 31-03-2014 r. znak: FASZ.8554.2.2.2014.KP w przedmiocie uchylenia decyzji nr 02/WS/2014 z dnia 27-02-2014 r. w sprawie wstrzymania w obrocie na terenie województwa zachodniopomorskiego produktu leczniczego:

AQUA PRO INJECTIONE inj 5 ml a 100 amp.

numer serii: 3031113, data ważności 11.2016

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S A

83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska 19

Mając na uwadze omyłkę pisarską w oznaczeniu daty wydania decyzji uchylającej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

OTRZYMUJĄ:

1. 1. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S A

83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska 19

2. 2. Minister Zdrowia

3. 3. Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

4. 4. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

5. 5. Główny Lekarz Weterynarii

6. 6. Naczelny Inspektor Wojska Polskiego

7. 7. Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34

8. 8. Hurtownie farmaceutyczne – na terenie woj. zachodniopomorskiego

 

Załączniki:
Postanowienie o sprostowaniu decyzji 02/D/2014 Aqua Pro injectione inj 5ml a 10[Postanowienie o sprostowaniu decyzji 02/D/2014 Aqua Pro injectione inj 5ml a 100 amp. ]302 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 31 marca 2014 13:09