Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Decyzje administracyjne Wydane decyzje administracyjne w 2013 r

Wydane decyzje administracyjne w 2013 r

Drukuj

 

Lp

Rodzaj decyzji administracyjnej  i ilość wydanych decyzji w 2013 r

RAZEM

1

Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

41

2

Decyzje o cofnięciu/wygaśnięciu/uchyleniu  zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

30

3

Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

13

4

Zgoda na prowadzenie apteki szpitalnej lub dział farmacji szpitalnej

14

5

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

3

6

Promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

1

7

Zwolnienie z prowadzenia określonych grup środków farmaceutycznych – z wykazu „N” przez apteki ogólnodostępne

2

8

Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki

123

9

Cofnięcie wydanej Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki

12

10

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w kontrolowanej jednostce

64

11

Zaświadczenia dla sklepów  umożliwiające prowadzenie obrotu pozaaptecznego

7

12

Decyzja o wstrzymaniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego

1

13

Decyzja o dopuszczeniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego

1

14

Decyzja o zakazie sprzedaży produktów leczniczych z Apteki do hurtowni farmaceutycznej lub innej apteki

0

15

Decyzja o umorzeniu, wznowieniu , odwieszeniu postępowania

9

16

Decyzja nakazująca zaprzestanie stosowania niedozwolonej reklamy produktów leczniczych

7

17

Postanowienie o pozytywnym/negatywnym zaopiniowaniu lokalu na aptekę ogólnodostępna, punkt apteczny, hurtownię farmaceutyczną, skład konsygnacyjny, komorę przeładunkową

52

R A Z E  M

380

Poprawiony: wtorek, 11 lutego 2014 10:17