Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Decyzje administracyjne Wydane decyzje administracyjne w 2012 r

Wydane decyzje administracyjne w 2012 r

Drukuj

 

Lp

Rodzaj decyzji administracyjnej  i ilość wydanych decyzji w 2012 r

RAZEM

1

Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

35

2

Decyzje o cofnięciu/wygaśnięciu/uchyleniu  zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

38

3

Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

22

4

Zgoda na prowadzenie apteki szpitalnej lub dział farmacji szpitalnej

2

5

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

9

6

Zgoda na kierowanie apteką po przekroczeniu wieku emerytalnego

13

7

Zwolnienie z prowadzenia określonych grup środków farmaceutycznych – z wykazu „N” przez apteki ogólnodostępne

3

8

Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki

147

9

Cofnięcie wydanej Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki

6

10

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w kontrolowanej jednostce

0

11

Zaświadczenia dla sklepów  umożliwiające prowadzenie obrotu pozaaptecznego

7

12

Decyzja o wstrzymaniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego

0

13

Decyzja o dopuszczeniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego

0

14

Decyzja o zakazie sprzedaży produktów leczniczych z Apteki do hurtowni farmaceutycznej lub innej apteki

0

15

Decyzja o umorzeniu, wznowieniu , odwieszeniu postępowania

16

16

Decyzja nakazująca zaprzestanie stosowania niedozwolonej reklamy produktów leczniczych

1

17

Postanowienie o pozytywnym/negatywnym zaopiniowaniu lokalu na aptekę ogólnodostępna, punkt apteczny, hurtownię farmaceutyczną, skład konsygnacyjny, komorę przeładunkową

54

18

Wydane zalecenia pokontrolne

49

R A Z E  M

402

Poprawiony: piątek, 12 kwietnia 2013 12:38