Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Decyzje administracyjne Wydane decyzje administracyjne w 2011 r

Wydane decyzje administracyjne w 2011 r

Drukuj

 

Lp

Rodzaj decyzji administracyjnej  i ilość wydanych decyzji w 2011 r

RAZEM

1

Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

42

2

Decyzje o cofnięciu/wygaśnięciu/uchyleniu  zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

38

3

Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

81

4

Zezwolenie na prowadzenie apteki szpitalnej

1

5

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

4

6

Zgoda na kierowanie apteką po przekroczeniu wieku emerytalnego

12

7

Zwolnienie z prowadzenia określonych grup środków farmaceutycznych – z wykazu „N” przez apteki ogólnodostępne

6

8

Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki

175

9

Cofnięcie wydanej Zgody "N" dla publicznych i niepublicznych ZOZ nie posiadających aptek zakładowych, dla weterynarzy i na statki

56

10

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w kontrolowanej jednostce

7

11

Zaświadczenia dla sklepów  umożliwiające prowadzenie obrotu pozaaptecznego

13

12

Decyzja o wstrzymaniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego

1

13

Decyzja o dopuszczeniu leku na terenie woj. zachodniopomorskiego

1

14

Decyzja o unieruchomieniu apteki ogólnodostępnej, receptury w aptece szpitalnej

0

15

Decyzja o uchyleniu decyzji unieruchamiającej aptekę

0

16

Decyzja o zwalniająca szpital z prowadzenia apteki szpitalnej

0

17

Decyzja o zakazie prowadzenia reklamy niezgodnej z przepisami prawa

10

18

Decyzja o umorzeniu, wznowieniu , odwieszeniu postępowania

7

19

Postanowienie o pozytywnym/negatywnym zaopiniowaniu lokalu na aptekę ogólnodostępna, punkt apteczny, hurtownię farmaceyrtyczną, skład koncygnacyjny, komorę przeładunkową

56

R A Z E  M

510

Poprawiony: piątek, 12 kwietnia 2013 12:34