Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Dezycje i komunikaty WIF w Szczecinie Postanowienie o sprostowaniu błędu z dnia 11-04-2011 do decyzji 01/D/2011

Postanowienie o sprostowaniu błędu z dnia 11-04-2011 do decyzji 01/D/2011

Drukuj

         
                                                                   Szczecin,  dnia 2011-04-06
Zachodniopomorski Wojewódzki 
  Inspektor Farmaceutyczny
            w Szczecinie
 
                                                                                                  
                                                           

FASZ.8554.2.1.2011.EP                                                      Data: 2011-04-11

 POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

ZACHODNIOPOMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSEPKTOR  FARMACEUTYCZNY
 W  SZCZECINIE 


w decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nr 01/D/2010    z dnia 06-04-2011 r. znak: FASZ.8554.2.1.2011.EP prostuje z urzędu:

1.  oznaczenie numeru decyzji z dnia 06-04-2011 r. znak: FASZ.8554.2.1.2011.EP zastępując zapis:
„DECYZJA Nr 01/D/2010” oznaczeniem: „DECYZJA Nr 01/D/2011


2.  oznaczenie numeru decyzji uchylanej decyzją z dnia 06-04-2011 r. znak: FASZ.8554.2.1.2011.EP zastępując wyrazy:
uchyla decyzję nr 01/WS/2010” wyrazami: „uchyla decyzję nr 01/WS/2011”


Uzasadnienie 
Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z koniecznością skorygowania treści decyzji z dnia 06-04-2011r. znak: FASZ.8554.2.1.2011.EP w przedmiocie uchylenia decyzji nr 01/WS/2011 z dnia 28-02-2011 r.   w sprawie wstrzymania w obrocie na terenie województwa zachodniopomorskiego  produktu leczniczego:


CIPROFLOXACIN KABI 200mg/100 ml  roztwór do infuzji
numer serii: 15DL174P1, data ważności 10.2012
numer serii: 15EA062P3, data ważności 12.2012

podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Deutschland GmbH
wytwórca: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

 

Mając na uwadze omyłkę pisarską w oznaczeniach decyzji wstrzymującej  ww. produkt leczniczy w obrocie oraz decyzji ją uchylającej  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w  Szczecinie  orzekł jak w sentencji.


POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Głównego  Inspektora Farmaceutycznego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie, który postanowienie wydał, w terminie  7 dni od daty doręczenia postanowienia

 

 

 

OTRZYMUJĄ:                                                                                               
1. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 01-209 Warszawa ul. Hrubieszowska 2
2. Minister Zdrowia
3. Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
4. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
5. Główny Lekarz Weterynarii
6. Naczelny Inspektor Wojska Polskiego
7. Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34
8. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie
9. Hurtownie farmaceutyczne – na terenie woj. zachodniopomorskiego

 

 


 

Załączniki:
Postanowienie o sprostowaniu błędu z dnia 11-04-2011 do decyzji 01/D/2011[Postanowienie o sprostowaniu błędu z dnia 11-04-2011 do decyzji 01/D/2011]89 Kb
Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2011 06:50